צרו קשר

יעוץ לימודים
ראש החוג: פרופ' הגר סלומון hagar.salamon@mail.huji.ac.il
יועץ ב"א: ד"ר דני שרירא dani.schrire@mail.huji.ac.il
יועץ מ"א: פרופ' הגר סלומון hagar.salamon@mail.huji.ac.il
מזכירות החוג: גב' ענת רביבו anatr@savion.huji.ac.il
שעות קבלה: א' – ה' 10:00-13:00