מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי

מחקרי ירושלים לפולקלור יהודי

'מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי' הינו כתב העת היחיד בעברית העוסק במכלול תחומי הפולקלור והתרבות העממית, אשר הציב את אמות המידה של העיסוק המדעי בפולקלור בישראל. המאמרים דנים, בין היתר, בתיאוריה של פולקלור, פולקלור של קבוצות אתניות בישראל, ספרות עממית, אמנות עממית, מנהג, מאגיה, וקשרי גומלין בין ספרות לפולקלור.

למחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, לחץ כאן.

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי באתר הוצאת מאגנס לחץ כאן.

למשלוח מאמרים עבור כתב העת: jsijfolklore@gmail.com