תכנית דוקטורט

בשל גיוון התכנים לדוקטורט אנו מציעים לתלמידים המעוניינים לכתוב דוקטורט להיות בקשר עם ראש התכנית.  והקישור הבא המוביל לרשימת הדוקטורנטים : ראו עבודות הדוקטורט הנכתבות כעת במסגרת התכנית.    

לחצו כאן למעבר לרשות לתלמידי מחקר.