Table of Contents

צרו קשר

רכזת החוג : מירב פישר
meiravfi@savion.huji.ac.il
02-5880287
שעות קבלה:
ימים א' – ה' בין השעות 10:00 - 13:00
חדר 4605, הפקולטה למדעי הרוח

ראש החוג: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

יועץ ב"א (חטיבה): ד"ר דוד רוטמן
דוא"ל:  David.rotman@mail.huji.ac.il

יועץ מ"א: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

חטיבה במסגרת לימודי בוגר

החל משנת הלימודים תשע"ז (2016-2017) תכנית המוסמך בפולקלור ובתרבות עממית תציע חטיבה לבוגר במסגרת הרב תחומי בפקולטה למדעי הרוח. החטיבה מציעה מגוון קורסים שנלמדים מתוך קורסי ההשלמה למוסמך וקורסי המוסמך וכן קורסים שונים לבחירה שנלמדים בחוגים אחרים, ואשר מאפשרים הכרות עם גישות מחקר פולקלוריסטיות ותכנים שונים במגוון רחב של הקשרים - ספרות עממית, מנהג וטקס, תרבות חומרית ואמנות עממית. תלמידי החטיבה יוכלו להמשיך ללימודי מוסמך בפולקלור ותרבות עממית ללא צורך בהשלמות. החטיבה מומלצת במיוחד לתלמידים שהחוג הראשי שלהם נלמד בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה למדעי החברה.

תנאי קבלה על פי הרב תחומי.

ייעוץ:

יועץ לתלמידי החטיבה: ד"ר דני שרירא  

למעבר לשנתון לחץ כאן.

טפסים:

קישור לטפסים של ועדת ההוראה, ניתן למצוא בקישור הבא

טופס ערעור, ניתן למצוא בקישור הבא 

טופס הגשת עבודה באיחור עד 31.12, ניתן למצוא בקישור הבא