Table of Contents

צרו קשר

רכזת התוכנית : מירב פישר
meiravfi@savion.huji.ac.il
02-5880287
שעות קבלה:
ימים א' – ה' בין השעות 10:00 - 13:00
חדר 4605, הפקולטה למדעי הרוח

ראש התוכנית: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

יועץ ב"א (חטיבה): ד"ר דוד רוטמן
דוא"ל:  David.rotman@mail.huji.ac.il

יועץ מ"א: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

חטיבה במסגרת לימודי בוגר

תכנית המוסמך לחקר פולקלור ותרבות עממית מציעה חטיבה במסגרת התכנית הרב-תחומית לתואר ראשון במדעי הרוח. החטיבה מציעה מגוון קורסים שנלמדים מתוך קורסי ההשלמה למוסמך וקורסי המוסמך וכן קורסים שונים לבחירה שנלמדים בחוגים אחרים, ואשר מאפשרים הכרות עם גישות מחקר פולקלוריסטיות ותכנים שונים במגוון רחב של הקשרים - ספרות עממית, מנהג וטקס, תרבות חומרית ואמנות עממית. תלמידי החטיבה יוכלו להמשיך ללימודי מוסמך בפולקלור ותרבות עממית ללא צורך בהשלמות. החטיבה מומלצת במיוחד לתלמידים שהחוג הראשי שלהם נלמד בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה למדעי החברה.

תנאי קבלה על פי הרב תחומי.

 

ייעוץ:

יועץ לתלמידי החטיבה: ד"ר דודו רוטמן

 

למעבר לשנתון לחץ כאן.