Table of Contents

צרו קשר

רכזת התוכנית : מירב פישר
meiravfi@savion.huji.ac.il
02-5880287
שעות קבלה:
ימים א' – ה' בין השעות 10:00 - 13:00
חדר 4605, הפקולטה למדעי הרוח

ראש התוכנית: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

יועץ ב"א (חטיבה): ד"ר דוד רוטמן
דוא"ל:  David.rotman@mail.huji.ac.il

יועץ מ"א: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

תכנית דוקטורט

בשל גיוון התכנים לדוקטורט אנו מציעים לתלמידים המעוניינים לכתוב דוקטורט להיות בקשר עם ראש התכנית. הקישור הבא המוביל לרשימת הדוקטורנטים : ראו עבודות הדוקטורט הנכתבות כעת במסגרת התכנית. בנוסף, תלמידים שמבקשים להירשם לדוקטורט נדרשים למלא את הטופס המצ"ב בקישור זה או בתחתית העמוד.

לחצו כאן למעבר לרשות לתלמידי מחקר.