מיין לפי אנשי סגל

צרו קשר

רכזת התוכנית : מירב פישר
meiravfi@savion.huji.ac.il
02-5880287
שעות קבלה:
ימים א' – ה' בין השעות 10:00 - 13:00
חדר 4605, הפקולטה למדעי הרוח

ראש התוכנית: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

יועץ ב"א (חטיבה): ד"ר דוד רוטמן
דוא"ל:  David.rotman@mail.huji.ac.il

יועץ מ"א: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

דוקטורנטים

רונית המיין

גב' רונית המיין

נושא הדוקטורט: מסורת ועיצוב מורשת במערת המכפלה משנת 1967 ואילך. המחקר מבקש לחקור סוגיות של מסורת ועיצוב מורשת כמערך דינאמי ורב קולי, במערת המכפלה .
יפתח לוין

מר יפתח לוין

נושא הדוקטורט:

בין שערי שמיים לנכבה - המפתח כסמל אינטר-טקסטואלי בסכסוך הישראלי פלסטיני: המחקר בוחן את תפקידו ומשמעותו של המפתח כחפץ וכסמל בתוך מפגש התרבויות הישראלית והפלסטינית.