Table of Contents

צרו קשר

מזכירות החוג: גב' ענת רביבו
דוא"ל: anatr@savion.huji.ac.il
שעות קבלה: ימים א-ה בשעות 10:30-13:00, חדר 4608
טלפון: 972-2-588-83872+

ראש החוג: פרופ' הגר סלמון
דוא"ל: hagar.salamon@mail.huji.ac.il

יועץ ב"א (חטיבה): ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

יועצת מ"א: פרופ' הגר סלמון
דוא"ל: hagar.salamon@mail.huji.ac.il

 

מידע לנרשמים

בתכנית לומדים סטודנטים שלמדו קורסים ברמת בוגר בתחום הפולקלור באוניברסיטה העברית או באוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל. לתכניתנו יתקבלו גם תלמידים שהגיעו מתחומים אחרים, למדו את קורסי ההשלמה והמשיכו בתכניתנו לתארי מוסמך או לדוקטורט. לתלמידים שלא למדו פולקלור בתואר ראשון תכנית המוסמך כוללת קורסי השלמה ברמת בוגר שנלמדים במקביל לשנה הראשונה לתואר מוסמך.
חווית הלימודים בתכנית קשורה באופן הדוק עם היותה מסגרת אינטימית המאפשרת מפגש משתף בין תחומי מחקר מגוונים ושיח פורה בין המורים לתלמידים. מתוך טבעו הבין תחומי של חקר הפולקלור ומתוך הבנה כי כל מחקר ניזון מתובנות העולות ממחקרים אחרים, מתקיימים בתכנית מפגשים פנים וחוץ אוניברסיטאים המזינים את המגמה המשתפת העומדת ביסוד התחום.
בין תחומי הלימוד והמחקר המוצעים:
היבטים פולקלוריסטיים של טקסטים קנוניים; תרבות עממית עכשווית; אמנות עממית יהודית ותרבות חומרית; מנהגי אכילה, לבוש וחיי היום יום; פולקלור היסטורי; מסורות רוב ומסורות מיעוט בישראל; אוניברסאליות, לאומיות ואתניות בתרבות העממית ובפולקלור; חשיבה סמלית והתנהגות טקסית בזירות פרטיות וציבוריות; מנהגי לידה, נישואים ומוות; סיפורי חיים, סיפורים אישיים וסוגות של ספרות עממית כגון בדיחות, חידות, פתגמים, מעשיות ואגדות; מיתוס וחשיבה מיתית; עבודת שדה ואתנוגרפיה; תיאוריה ומתודולוגיה של חקר הפולקלור והתרבות העממית.