Table of Contents

צרו קשר

רכזת התוכנית : מירב פישר
meiravfi@savion.huji.ac.il
02-5880287
שעות קבלה:
ימים א' – ה' בין השעות 10:00 - 13:00
חדר 4605, הפקולטה למדעי הרוח

ראש התוכנית: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

יועץ ב"א (חטיבה): ד"ר דוד רוטמן
דוא"ל:  David.rotman@mail.huji.ac.il

יועץ מ"א: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

על אודות

תכנית המוסמך בחקר פולקלור ותרבות עממית מתקיימת במסגרת ביה"ס לאמנויות בפקולטה למדעי הרוח, מקנה תואר שני בשני מסלולים, מחקרי ולא-מחקרי. מסיימי התכנית במסלול המחקרי בעלי ציונים גבוהים יוכלו לפנות ללימודי התואר השלישי בתחומים מגוונים של מדעי הרוח והחברה.

בין תחומי הלימוד והמחקר המוצעים:

 • היבטים פולקלוריסטיים של טקסטים קנוניים
 • תרבות עממית עכשווית
 • אמנות עממית יהודית ותרבות חומרית
 • מנהגי אכילה, לבוש וחיי היום יום
 • פולקלור היסטורי
 • מסורות רוב ומסורות מיעוט בישראל
 • אוניברסאליות, לאומיות ואתניות בתרבות העממית ובפולקלור
 • חשיבה סמלית והתנהגות טקסית בזירות פרטיות וציבוריות
 • מנהגי לידה, נישואים ומוות
 • סיפורי חיים, סיפורים אישיים וסוגות של ספרות עממית כגון בדיחות, חידות, פתגמים, מעשיות ואגדות
 • מיתוס וחשיבה מיתית
 • עבודת שדה ואתנוגרפיה
 • תיאוריה ומתודולוגיה של חקר הפולקלור והתרבות העממית