Table of Contents

צרו קשר

מזכירות החוג: גב' ענת רביבו
דוא"ל: anatr@savion.huji.ac.il
שעות קבלה: ימים א-ה בשעות 10:30-13:00, חדר 4608
טלפון: 972-2-588-83872+

ראש החוג: פרופ' הגר סלמון
דוא"ל: hagar.salamon@mail.huji.ac.il

יועץ ב"א (חטיבה): ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

יועצת מ"א: פרופ' הגר סלמון
דוא"ל: hagar.salamon@mail.huji.ac.il

 

תואר מוסמך

תכנית המוסמך לחקר פולקלור ותרבות עממית היא יחידה בסוגה בארץ. ככזו, היא מהווה אבן שואבת לטיפוח והכשרה של חוקרים בתחום הפולקלור בישראל. הפרופיל המחקרי של התכנית ניזון גם ממפעלי המחקר של המרכז לחקר הפולקלור, הפועל סביב מספר פרויקטים אשר מושכים אליהם חוקרים מאוניברסיטאות בארץ ובעולם. זאת ועוד, השיח האקדמי שנוצר בתכנית הן בין המורים לתלמידים הן בין התלמידים לבין עצמם מהווה גורם משמעותי לצמיחה והתפתחות חשיבה מפרה בתחום.

להרשמה לחץ כאן

לפרטים נוספים לחץ כאן

ייעוץ:

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' הגר סלומון

לכללים ונהלים, תשע"ו לחץ כאן

לרשימת הקורסים במסלול המוסמך המחקרי לחצו כאן

לרשימת הקורסים במסלול הלא מחקרי לחצו כאן

טפסים:

טופס הרשמה ללימודי מוסמך, כאן

טופס הגשת עבודה באיחור, טופס פנייה כללית לועדת הוראה וטופס בקשה להכרה בקורסים, בקישור הבא

לימודי השלמה

רשימת הקורסים הנדרשים ללימודי השלמה בקישור הבא

 

עבודת גמר למוסמך (תזה)

נוהל הגשת עבודה סמינריונית מחקרית (תזה) בפקולטה למדעי הרוח, בקישור הבא

טופס להגשת עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי, כאן