Table of Contents

צרו קשר

רכזת התוכנית : מירב פישר
meiravfi@savion.huji.ac.il
02-5880287
שעות קבלה:
ימים א' – ה' בין השעות 10:00 - 13:00
חדר 4605, הפקולטה למדעי הרוח

ראש התוכנית: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

יועץ ב"א (חטיבה): ד"ר דוד רוטמן
דוא"ל:  David.rotman@mail.huji.ac.il

יועץ מ"א: ד"ר דני שרירא
דוא"ל: dani.schrire@mail.huji.ac.il

סמינר התכנית לחקר פולקלור ותרבות עממית

 

סמינר התכנית מארח הרצאות אורחים ואורחות שמגיעים לאוניברסיטה העברית וכן הרצאות מיוחדות בעלות עניין לתלמידי התכנית בעבר ובהווה. גולת הכותרת של הסמינר היא טקס הפרסים השנתי שמתקיים מדי חודש יוני.

מפגש הסמינר הקרוב